Följ Flixfilmer på Facebook - Få nyheter om nya filmer och serier på Netflix

Netflix drar fortsatt till sig nya kunder

Datum: 19/02/2015 | Inga kommentarer Nyheter

Foto: Paul Sakuma, Netflix

Foto: Paul Sakuma, Netflix

Nyligen offentliggjorde Netflix sitt senaste kvartalsbokslut och här kunde streamingtjänsten rapportera om en stor medlemsframgång. Hela 13 miljoner nya medlemmar fick Netflix i löpet av 2014.

Med framgången på 13 miljoner år 2014 har Netflix nu totalt 57,4 miljoner kunder över hela världen och streamingtjänsten förväntar sig att de redan innan april 2015 ska ha runt 61 miljoner kunder. Netflix är därmed inne i en bra period då det hela tiden tillkommer nya medlemmar.

Netflix har de senaste åren expanderat kraftigt på de internationella marknaderna (länder utanför USA och Kanada), och det är också här som streamingtjänsten för närvarande upplever den största framgången på medlemmar. Netflix är fortfarande störst i USA med omkring 37 miljoner medlemmar, men de internationella marknaderna följer efter bra då Netflix nu har över 16 miljoner betalande medlemmar. De svenska Netflixmedlemmarna är inräknade i den siffran. Netflix offentliggör inte medlemsantalet för enskilda länder, undantag för USA.

Det bra kvartalsbokslutet från Netflix har också blivit positivt mottaget på aktiemarknaden där Netflixaktien (NFLX) snabbt steg med 16% efter offentliggörandet.    Skriv kommentar