Följ Flixfilmer på Facebook - Få nyheter om nya filmer och serier på Netflix

EU vill ta bort landsgränserna på Netflix

Datum: 06/02/2016 | Inga kommentarer Nyheter

netflix-logo1Netflix Sverige erbjuder inte samma filmer och serier som man exempelvis kan se i Tyskland, England eller Holland, men det ska snart vara slut med det om det är upp till EU-Kommissionen. EU vill nämligen snart ta fram ett förslag där EU-medborgare får fri tillgång till sina streamingtjänster oavsett var i Europa de befinner sig. Det skriver EU-Kommissionen i ett pressmeddelande.

Därmed kan det snart vara slut med att använda ninjatricks, som tvingar fram tillgång till ett anant lands sortiment av filmer och serier – ivarje fal inom Europa. Det betyder samtidigt också att man framöver kommer kunna använda Netflix i alla länder inom EU och inte enbart det land där streamingtjänsten vid nuvarande tidspunkt finns tillgänglig. Man kan till eksempel inte se Netflix i Grekland, men det kommer alltså ändras om förslaget röstas igenom.

“Vi önskar att säkra överföring av innehåll över gränserna. Folk som lagligt köper innehåll som film, böcker, fotbollsmatcher och tv-serier ska kunna ta det med sig överallt i Europa,” säger Andrus Ansip, vice ordförande för den digitala inre marknaden hos EU-Kommissionen.

EU-Kommissionen menar inte att de ska få Netflix eller andra innehållstjänster att stiga i pris, då de öppna gränserna bara kommer att ge en marginel påverkan på priserna. Samtidigt kommer tjänsterna bli mer attraktiva och det kommer vara fler kunder i butiken, konkluderar EU-Kommissionen.

Förslaget har inte blivit så väl mottaget av film- och tv-branschen som menar att det kommer påverka deras inkomster och kvaliteten på film, då distirbutionsavtalen i de olika länderna i dag är med och finansierar produktionerna.

Netflix välkomnar dock troligtvis förslaget då den amerikanska streamingtjänsten har en önskan om att kunna erbjuda samma urval av filmer och serier i alla länder, således kommer det inte att vara någon skillnad på utbudet oavsett om man befinner sig i Holland eller i Sverige.

Om förslaget godkänns, tror EU-Kommissionen att de öppna gränserna kan bli verklighet under 2017.    Skriv kommentar